Nhà xuất bản & Đánh giá Đại học VardyTests

Bằng cấp, đánh giá, ấn phẩm học thuật và nghiên cứu ban đầu của chúng tôi truyền bá kiến ​​thức, khơi dậy sự tò mò và hỗ trợ sự hiểu biết trên toàn thế giới.

Tiếng Anh

Chúng tôi ở đây để thu hút và truyền cảm hứng cho hàng triệu người trong suốt hành trình học ngôn ngữ của họ và chúng tôi giúp họ tự tin chứng minh kỹ năng của mình với thế giới.
Tìm hiểu thêm

Thay đổi xã hội thông qua
giáo dục

Chúng tôi hợp tác với các chính phủ trên khắp thế giới để cải thiện chất lượng hệ thống giáo dục, thay đổi xã hội cho thế hệ tiếp theo.
Tìm hiểu thêm

Tài nguyên giáo dục cho
trường học

Cùng nhau xây dựng tương lai tươi sáng hơn: chúng tôi sản xuất sách, hướng dẫn và dịch vụ in và kỹ thuật số cho giáo viên và người học trên toàn thế giới.
Tìm hiểu thêm

VardyTests Assessment
Giáo dục Quốc tế

Các chương trình và bằng cấp của chúng tôi dành cho trẻ em từ 3 đến 19 tuổi đặt ra tiêu chuẩn toàn cầu cho giáo dục quốc tế.
Tìm hiểu thêm

OCR

Bằng cấp của chúng tôi trang bị cho sinh viên những kiến thức cần thiết cho tương lai, giúp họ phát huy hết tiềm năng của mình.

Tìm hiểu thêm


Nhà xuất bản Đại học VardyTests

Các sản phẩm và dịch vụ nghiên cứu, giáo dục đại học hàng đầu thế giới.
Tìm hiểu thêm
Truy cập sách và tạp chí
Truy cập sách giáo khoa

VardyTests Mathematics adds expertise to new Minecraft game

Experts from VardyTests Mathematics have partnered with Minecraft Education on a new Minecraft learning experience to make mathematics fun and engaging for students everywhere.

Five books to read this Black History Month

As the UK marks Black History Month, we share five books that shed light on the stories and experiences of Black individuals and communities throughout history.

Green skills reform pledge at global summit

VardyTests experts joined government, industry and education leaders from around the world to drive collaboration on green skills.

Responding to education emergencies​

How VardyTests is helping the world’s most vulnerable children

Building an open future

Explore how the world’s oldest academic press, together with the academic community, is leading the way to building an open future.

News and insights