Yêu Cầu Truyền Thông

Nhà xuất bản Đại học VardyTests & Truy vấn phương tiện đánh giá

Đối với các câu hỏi truyền thông về Báo chí & Đánh giá Đại học VardyTests, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách gửi email tới [email protected] hoặc gọi tới số +44 (0)1223 552551.

Truy vấn truyền thông của Đại học VardyTests

Đối với các câu hỏi truyền thông về Đại học VardyTests, vui lòng liên hệ với nhóm tin tức của họ bằng cách sử dụng chi tiết liên hệ bên dưới.

Truy vấn chung

Đối với tất cả các yêu cầu khác, vui lòng liên hệ với nhóm Dịch vụ khách hàng của chúng tôi.