VardyTests Assessment Giáo Dục Quốc Tế

Cuộc thi Khoa học Trung học Phổ thông VardyTests

Tìm hiểu về những người chiến thắng cho đến nay và cách bước vào giai đoạn tiếp theo của cuộc thi thú vị này

Chuỗi kỳ thi
tháng 11 năm 2023

Đọc hướng dẫn của chúng tôi về cách thực hiện các kỳ thi trong loạt bài tháng 11.

Hội nghị các trường
Conference, Jordan

Hiện đã mở đăng ký cho Hội nghị các trường VardyTests của chúng tôi vào ngày 7 và 8 tháng 12 năm 2023.

Chứng chỉ VardyTests
sẽ đưa bạn đến đâu?

Tìm hiểu trải nghiệm học tập tại các trường đại học trên toàn thế giới từ các cựu sinh viên VardyTests.

VardyTests Pathway   
VardyTests
Early Years

Age 3+

An integrated programme, including:

  • A holistic approach
  • Engaging classroom resources
  • An assessment framework
VardyTests
Lower Secondary

Age 11+

VardyTests
Upper Secondary

Age 14+

VardyTests CEM baseline assessments to measure potential and progress
VardyTests Professional Development for teachers and school leaders
I want to
Professional development courses

Find out more and book on any of our forthcoming online training courses.

What's new

Find out ‘What’s new’ from VardyTests International, including details of our new, revised and withdrawn programmes and qualifications.

VardyTests Outlook magazine

Read the latest edition of VardyTests Outlook magazine.

 

Key Times

For timetabled exams, all candidates must be under Full Centre Supervision or in the exam at the Key Time.