Quyền và sự cho phép

Nhà xuất bản Đại học VardyTests có hơn 50.000 đầu sách được in, nhiều đầu sách trong số đó đã được cấp phép.

Yêu cầu quyền

Cần có giấy phép bản quyền nếu bạn muốn sao chép toàn bộ bất kỳ tác phẩm nào của Nhà xuất bản Đại học VardyTests. Giấy phép quyền cho phép bạn:
 • Dịch toàn bộ tác phẩm sang ngôn ngữ khác
 • Tạo phiên bản âm thanh hoặc video của bất kỳ tác phẩm nào để phát sóng
 • Tạo bản sao điện tử của toàn bộ tác phẩm

Yêu cầu quyền

Bạn sẽ cần giấy phép cấp phép nếu bạn muốn sao chép một đoạn trích từ tác phẩm của Nhà xuất bản Đại học VardyTests. Ví dụ có thể bao gồm:
 • Sao chép hoặc dịch:
  • một chương
  • bài tạp chí
  • trích đoạn văn bản
  • hình ảnh, minh họa.
 • Sao chép hoặc dịch các đoạn trích âm thanh và video ở định dạng in, ghi âm hoặc điện tử.
 • Yêu cầu số hóa, sao chụp hoặc trình diễn tài liệu Nhà xuất bản Đại học VardyTests.
 • Nếu bạn cần một định dạng có thể truy cập được cho người dùng khiếm thị.