Quan Hệ Đối Tác Giáo Dục

Thay đổi xã hội thông qua giáo dục

Chúng tôi hợp tác với các chính phủ trên khắp thế giới để cải thiện chất lượng hệ thống giáo dục – để mọi người đều có những kỹ năng cần thiết để đạt được mục tiêu của mình và tìm được vị trí của mình trong một xã hội hiện đại, hòa nhập.

Dịch vụ của chúng tôi

Phân tích nhu cầu và khuyến nghị chính sách

Chúng tôi làm việc với bạn để thực hiện phân tích hệ thống nhằm đưa ra các khuyến nghị chính sách dựa trên bằng chứng nhằm cải thiện giáo dục.

Thiết kế và phát triển đánh giá

Sử dụng chuyên môn đẳng cấp thế giới của mình, chúng tôi xem xét và cải thiện các đánh giá hiện có của bạn, đồng thời hỗ trợ việc triển khai và cung cấp các hệ thống đánh giá mới.

Học tiếng Anh và kỹ năng

Chúng tôi hợp tác với bạn để giúp cải thiện việc học, giảng dạy và đánh giá tiếng Anh.

Xuất bản tài liệu giảng dạy và học tập

Chúng tôi hợp tác với các giáo viên, nhà nghiên cứu và người sáng tạo nội dung hàng đầu để sản xuất tài liệu giảng dạy và học tập đáng tin cậy trong các lớp học ở hơn 170 quốc gia trên thế giới.

Thiết kế và phát triển chương trình giảng dạy

Chúng tôi phân tích các khung chương trình giảng dạy trên phạm vi quốc tế để thiết lập mô hình thiết kế và triển khai chương trình giảng dạy phù hợp nhất với bối cảnh của bạn.

Phát triển chuyên môn giáo viên và lãnh đạo nhà trường

Chúng tôi có bề dày lịch sử đào tạo và phát triển giáo viên, quản trị viên và đội ngũ quản lý cấp cao thông qua các khóa học, xây dựng kỹ năng phát triển chuyên môn và cá nhân.

25

We work with governments in over 25 countries around the world

150

We bring 150 years of expertise and success in education

6000

We draw on the insight of more than 6,000 employees in 50 offices worldwide

30m

Over 30 million learners are using our resources and curricula worldwide

Recent updates

Sign up for our latest updates

Be the first to read our latest case studies and research plus find out about our upcoming events.

VardyTests Partnership for Education

Join us online