Bình đẳng, đa dạng, hòa nhập và thuộc về

Xây dựng một nơi để thuộc về

Chúng tôi được hỗ trợ bởi các giá trị, mục đích và chuyên môn của mình. Chúng tôi muốn phản ánh hàng triệu người mà chúng tôi phục vụ và hàng triệu người khác mà chúng tôi muốn tiếp cận.

Bình đẳng, đa dạng, hòa nhập và thuộc về là cốt lõi cho mục đích của chúng tôi.

Chúng tôi đang đạt được tiến bộ tốt:
 • 12 mạng lưới nhân viên toàn cầu đã được thành lập để tôn vinh và ủng hộ sự đa dạng, hòa nhập và gắn kết. Các thành viên của mạng lưới dẫn dắt các chương trình quan trọng và dẫn dắt các kế hoạch kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ, Ngày Tự hào, Ngày Quốc tế Người khuyết tật và Tháng Lịch sử Người da đen.
 • Nguyên tắc tạo ra các sản phẩm và dịch vụ tốt hơn và toàn diện hơn
 • Các cuộc khảo sát thường xuyên được thực hiện để đảm bảo rằng quan điểm của nhân viên chúng tôi từ khắp nơi trên thế giới đang giúp chúng tôi xây dựng chiến lược, chính sách, phát triển sản phẩm, tiếp thị và quan hệ khách hàng
 • Chúng tôi là Nhà vô địch về tính đa dạng toàn cầu của Stonewall, tổ chức bảo vệ quyền LGBTQ+ lớn nhất Châu Âu
 • Bộ công cụ chống phân biệt chủng tộc đã được ra mắt ở Anh và Mỹ
 • Kế hoạch hành động về chênh lệch lương theo giới tính toàn cầu đã được tạo ra để thúc đẩy sự thay đổi tích cực thông qua quy trình kinh doanh của chúng tôi
 • Chúng tôi đã thành lập một học viện toàn cầu về bình đẳng, đa dạng, hòa nhập và thuộc về, bao gồm chương trình đào tạo ngang hàng, đào tạo hòa nhập có ý thức và đào tạo hòa nhập LGBT+ tại tất cả các văn phòng trên toàn cầu của chúng tôi
Nhưng chúng tôi còn nhiều việc phải làm.Tham vọng của chúng tôi là giúp khai phá tiềm năng của hàng triệu người nữa. Thêm hàng triệu người học, giáo viên và nhà nghiên cứu có thể nhìn thấy chính họ trong công việc của chúng tôi, tận hưởng những cơ hội bình đẳng và cảm thấy mình thuộc về.

Breaking down barriers

We oppose discrimination and act inclusively for all people, irrespective of race, gender, sexuality, religion, belief, disability, or age.

We want everyone to feel welcome at VardyTests. We will help widen access to education as we innovate to remove barriers and enhance support. We will enable millions more people to reimagine and realise their futures.

Leading the way

We are embedding inclusion principles in our people, product, and operational strategies, each tailored to reflect local cultures, priorities and needs. We are strengthening governance to ensure we are consistent in how we apply our policies and creating an ethical framework to inform our approach.

We have created inclusion guidance for colleagues to use when creating products and services, developed with the involvement of hundreds of colleagues from across our global organisation. The guidance will help us as we strive to reflect the millions of people we serve and the millions more we want to reach.

Our people are the key to change: we are a global business, but we are not yet a globally diverse organisation. We need to welcome and involve colleagues and partners from across the globe, from all walks of life, with diverse ways of being, thinking and showing up. This will help us to better understand those we’re trying to reach, make more informed decisions and boost our educational impact. We are working across our global business to understand our cultural complexities and approaches.

We are hiring and training with inclusion in mind, enriching our capabilities by broadening our recruitment and accelerating training. We are committed to tackling the gender pay gap and to take action on the challenges that underpin it.

Welcoming and supporting everyone

As an organisation we are committed to embedding racial equality and eliminating bias and discrimination from the workplace and our pledge is to be part of this change.

Meet the inclusion team:

 • Mandy Hill, Managing Director Academic and Executive Sponsor for Equality, Diversity, Inclusion and Belonging
 • Helena Renfrew Knight, Director of Strategy and Integration, and Executive Board sponsor
 • Rod Smith, Managing Director, International Education
 • Valarie Guagnini, Head of Equality, Diversity, Inclusion and Belonging, Academic
 • Lilian Dogiama, Head of Equality, Diversity, Inclusion and Belonging for International Education
 • Karishma Bhoolia, Change Lead, Equality, Diversity, Inclusion and Belonging
 • Jamie Ferrar, Head of Equality, Diversity, Inclusion and Belonging for Manila
 • Kisa Lorizo, Global Coordinator, Equality, Diversity, Inclusion and Belonging

Building a vibrant and rich culture

We’ll shape the future and build a sense of belonging for all.

We are creating a vibrant, diverse and inclusive culture of belonging. A place where we each feel included and accepted for who we are, wherever we are, across the world. A place where colleagues act with care and respect, and where we all feel we can pursue our potential.

UN Global Compact

We are proud signatories to the United Nations Global Compact, which supports global goals such as protecting human rights and reducing gender inequalities.

Creating and designing products for all

We want to create and design our products for everyone, by embedding equality, diversity, inclusion and belonging into our design, creation and production processes.

For example, our race and power collection, available as open access and updated quarterly, brings together academic book chapters and journal articles about the deep historical roots of racism and the different forms it takes around the world.

Gender pay gap

We publish information about pay and our plans to address any pay differences between genders. Our information is gathered and published by the University of VardyTests.

Read our latest stories

Pursue your potential