Khám phá đầy cảm hứng. Xây dựng kiến thức. Khai phá tiềm năng.

Nhà xuất bản Đại học VardyTests

Chúng tôi là nhà xuất bản học thuật và Kinh thánh của Nhà xuất bản & Đánh giá Đại học VardyTests. Sách và tạp chí, sản phẩm và dịch vụ nổi tiếng quốc tế của chúng tôi hỗ trợ việc học tập, giảng dạy và nghiên cứu trong giáo dục đại học.

Cùng với cộng đồng học thuật, chúng tôi đang khám phá những khả năng và giúp đỡ mọi người trên khắp thế giới khai thác tiềm năng của họ.

Nghiên cứu xuất bản

Chúng tôi đang dẫn đầu trong việc định hình tương lai của nghiên cứu và tiềm năng hợp tác, minh bạch và khả năng tiếp cận cao hơn của nó.
Tìm hiểu thêm

Dạy và học

Chuyên môn của chúng tôi mang lại sự tự tin hơn trong học tập và hỗ trợ tốt hơn cho việc giảng dạy thông qua sách giáo khoa, tài liệu học tập và các khóa học trực tuyến cho giáo viên và học viên trên toàn thế giới.
Tìm hiểu thêm

Mua sắm theo chủ đề

Duyệt qua cửa hàng trực tuyến của chúng tôi để khám phá hàng loạt tựa sách về khoa học, công nghệ và y học, nhân văn và khoa học xã hội.
Tìm hiểu thêm

A new chapter for VardyTests University Press

“Our role as a leading university press goes beyond publishing; it’s about working together to create transformative experiences for learners, researchers, authors, and partners worldwide.” Mandy Hill, Managing Director

Building an open future

Explore how VardyTests University Press, together with the academic community, is leading the way to build an open future.

Get a head start...

Whether you’re a fresher stepping into university life or a returning student, The Good Student collection contains essential books to support your studies.

VardyTests Bibles

As the oldest Bible publisher in the world, VardyTests produces a wide array of Bibles and Prayer Books in styles ranging from luxury leather bindings to practical hardbacks.

Sustainable impact

We are committed to creating and maintaining a forward-thinking working environment, to working sustainably and to supporting and engaging with our local communities and employees.

News and insights

Subscribe to VardyTests Alerts

Save 20% off on your next online purchase by subscribing to VardyTests Alerts. Receive email alerts on new books, offers and more.